files/content/ZENNER COM ENGLISCH/web-motiv_moskau.jpg
Moskwa, Rosja, Ludność: 11,5 mln, Dzienne zużycie wody na mieszkańca: 270 l
Siedziba of VODOPRIBOR ZENNER

Informacje o MID

MID

Od 30 października 2006 jest w użyciu nowa metoda rozliczania dla użytkowników i producentów wodomierzy - MID. Dyrektywa Rady Europy ws. Przyrządów Pomiarowych opisuje jak powinny być zbudowane przyrządy pomiarowe, jak można deklarować zgodność (w przeszłości: legalizacja) przyrządów pomiarowych z MID i jak je następnie wprowadzać w obszarach podlegających legislacji prawnej kontroli metrologicznej. Znajome oznaczenia i terminy musza zostać zastąpione nowymi: Legalizacja zastąpiona zostaje deklaracją zgodności z MID.

Znana wcześniej klegalizacja zgodnie z przepisami certyfikacji UWG zostanie zastąpiona zgodnością z MID, którą zadeklaruje producent. Dopuszczalne procedury sa opisane w MID i będą nadzorowane przez instytucje rządowe lub prywatne określane jako “Wyznaczone władze”. Za pomocą pisemnej deklaracji zgodności, producent zaświadczy, że produkowane wodomierze są zgodne z wymaganiami MID i że normy certyfikacji są stale spełniane za pomocą jego systemu zarządzania jakością.

Pozostają w mocy granice błędu

Dopuszczalne granice błędu są regulowane w całej Europie przez MID i odpowiadają znanym wcześniej wartościom. Oznacza to, że w przyszłości wodomierze mogą także mierzyć z dokładnością +/-5% w dolnym zakresie przepływów i +/-2% (+/-3% dla c.w.) w zakresie stałych obciążeń.

Kalibracja pozostaje w mocy

MID nie wprowadza postanowień odnośnie do kalibracji. Oznacza to, że okres kalibracji jest regulowany na poziomie państwowym w poszczególnych krajach. Np. w Polsce nadal będzie obowiązywać 5 lat dla wodomierzy wody zimnej i ciepłej.

Klasa metrologiczna zamienia się we współczynnik Q3/Q1 – po prostu Współczynnik "R"– Klasy już zrobiły swoje
Poprzednie oznaczenia wodomierzy i współczynniki przepływu zostaną przekształcone zgodnie z MID.
Klasyfikacja w Klasach metrologicznych A, B i C zostanie zastąpiona przez współczynnik Q3/Q1 (Współczynnik). Potencjalne porównanie wodomierzy legalizowanych wg EWG z zatwierdzonymi wodomierzami MID znajduje się w tabeli na str. 2. Generalnie, klasyfikacja urządzeń pomiarowych zgodnie z MID nakłada na wodomierze wyższe wymagania.

Nowe oznaczenia

Oznaczenia punktów przepływu zostaną zdefiniowane na nowo w MID:

files/content/icons/quad.gif Qmin zastępuje Q1 (przepływ minimalny)
files/content/icons/quad.gif Qtrenn zastępuje Q2 (przepływ pośredni)
files/content/icons/quad.gif Qn zastępuje Q3 (przepływ ciągły)
files/content/icons/quad.gif Qmax zastępuje Q4 (przepływ przeciążeniowy)


Symbole na tarczy wodomierza, akceptowane od dziesięcioleci, zmieniły się wg MID. Jak już wspomniano, w następstwie wprowadzenia MID Qn został zastąpiony przez Q3 (patrz ilustracje, następna strona).

Zgodnie z tym, oznaczenie Qn = 1,5 dla wodomierzy domowych instalowanych w milionach egzemplarzy zmieniono na Q3 = 2,5. Nie oznacza to jednak, że te wodomierze są "większe" od tych z wcześniejszym oznaczeniem, Qn = 1,5. Nie można tez z tego wywnioskować przewymiarowania. Należy raczej założyć, że wodomierz Q3 = 2,5, oparty na ostrzejszych wymaganiach normy EN (MID) rejestruje dokładniej zużycie wody przy niskich przepływach.