files/content/ZENNER COM ENGLISCH/web-motiv_st-petersburg.jpg
Petersburg, Rosja, ludność 4.900.000, Dzienne zużycie wody na mieszkańca: 270 l
Siedziba ZENNER CENTER

ZENNER - Zasady

My w firmie Zenner jesteśmy aktywnymi w skali międzynarodowej dostawcami systemów, produktów i usług do pomiarów i rozliczania zużycia – zwłaszcza wody i ciepła. Za pomocą naszych produktów pomagamy chronić skąpe zasoby, tym samym wnosząc aktywny udział w oszczędzanie energii i ochronę środowiska.

Jako firma aktywna w skali międzynarodowej w branży technik pomiarowych, prowadzimy nasze działania według jasnych zasad. Naszym celem, w równym stopniu co sukces komercyjny, jest ochrona środowiska, wspieranie innowacyjności i silne ukierunkowanie na klienta.

Wypełniami, a nawet przewyższamy wymagania i normy naszych klientów naszą jakością – niezawodność i dokładność to istotne cechy naszych produktów, które znacznie wyprzedzają konkurencję, dzięki dodatkowym korzyściom jakie zapewniają naszym klientom.

Podstawą naszej działalności jest nasza wiedza, którą udostępniamy na całym świecie poprzez nasz serwis obsługowo-techniczny nakierowany na klientów. Nasza globalna sieć specjalistów jest gotowa doradzać i pomagać naszym partnerom i klientom przy wyborze i wykorzystaniu produktów oraz przy rozwiązywaniu problemów..

Nakierowanie na klienta ze spojrzeniem w przyszłość

Innowacyjność i zdolność znajdowania rozwiązań to nasz klucz do zaspokojenia aktualnych i przyszłych potrzeb naszych klientów. Dzięki naszej obecności na całym świecie i związanemu z nią nakierowaniu na klienta, jesteśmy zawsze w kontakcie z naszymi klientami i partnerami na całym globie.

Bedąc zawsze na bieżąco jesteśmy w stanie wcześnie rozpoznać kierunki rozwoju i potrzeby rynku, i rozwijać produkty dla nszych klientów z maksimum korzyści i optymalnymi funkcjami.

Wysoki poziom zadowolenia klientów od ponad 100 lat

W firmie Zenner uważamy klientów za partnerów, którzy biorą aktywny udział w rozwijaniu naszej strategii biznesowej i produktów. W taki sposób współpracujemy z wieloma klientami od ponad 80 lat. Niezawodność, jakość i zaufanie są podstawą trwałych relacji z klientami oraz długotrwałej współpracy z partnerami na całym świecie.

multidata WR3

Rozwiązania techniczne oparte na zapotrzebowaniu

Większość naszych klientów poszukuje konkretnych rozwiązań i produktów najlepiej spełniających ich potrzeby. Aby zorientować naszą gamę produktów na indywidualne potrzeby naszych klientów, zawsze bierzemy pod uwagę wymagania techniczne i prawne przy rozwijaniu wodomierzy i ciepłomierzy.

Uwzględniamy też w rozwoju obszary zastosowań, jak również ekonomiczne i klimatyczne wymagania, wobec których stają nasi klienci. Opracowanie indywidualnego rozwiązania dla każdego klienta uważamy za nasze najważniejsze zadanie.

zelsius ciepłomierza na zielono

Świadomość środowiskowa

W firmie Zenner, chcemy wnieść jak największy wkład w zachowanie i ochronę środowiska w toku naszych działań biznesowych. Czy to w produkcji, logistyce, wysyłce, czy w przestrzeni biurowej, nasi pracownicy są uświadamiani i szkoleni w sprawach ochrony środowiska zgodnie z ich obowiązkami.

Wszyscy pracownicy firmy Zenner na całym świecie dbają o środowisko podczas wykonywania swojej pracy. Nasze zakłady produkcyjne w Muldzie mają certyfikat środowiskowy zgodnie z ISO 14001.

Nasze zasady śodowiskowe obejmują m.in.:

files/content/icons/quad.gifBezpieczne i ekonomiczne obchodzenie się z zasobami i substancjami niebezpiecznymi
files/content/icons/quad.gifMinimalne zużycie papieru, opakowań kartonowych i materiałów biurowych
files/content/icons/quad.gifRozwijanie produktów z jak największą zawartością materiałów podlegających utylizacji
files/content/icons/quad.gifNiskie zużycie energii i surowców we wszystkich obszarach działalności firmy

Zaangażowanie w jakość

Ważnym składnikiem kultury naszej firmy jest jakość naszych produktów i usług. Z tego powodu zaangażowaliśmy się w rygorystyczną politykę jakościową.

Wysoki standard jakości zapewnia certyfikacja ISO dla Grupy ZENNER International zgodnie z DIN EN ISO 9001.
Nasze Certyfikaty w obszarze Zarządzania Jakością: