Wodomierze przemysłowe

Wodomierze Woltmana dla wysokich wartości przepływu

Wodomierze typu Woltman mogą być używane do przepływów powyżej Qn 15 m³/h. Wyróżniają się z tego powodu specjalnie niską stratą ciśnienia, nawet przy wysokich przepływach.

Nowo opracowana wkładka pomiarowa o specjalnej konstrukcji turbiny, przez którą przepływa woda, gwarantuje wysoką dokładność pomiaru i długoterminową stabilność wyników pomiaru. Rolki z dużymi numerami na suchobieżnym liczydle zapewniają czytelność liczb przez cały czas.

Wodomierze typu Woltman mogą być używane do przepływów powyżej Qn 15 m³/h. Wyróżniają się z tego powodu specjalnie niską stratą ciśnienia, nawet przy wysokich przepływach.

Nowo opracowany wkład pomiarowy o specjalnej konstrukcji turbiny, przez którą przepływa woda, gwarantuje wysoką dokładność pomiaru i długoterminową stabilność wyników pomiaru. Rolki z dużymi cyframi na suchobieżnym liczydle zapewniają czytelność liczb przez cały czas.

Podobnie jak wodomierze wielostrumieniowe, wodomierze typu Woltman mierzą prędkość przepływającej wody za pomocą turbiny. Objętość jest zliczana mechanicznie dzięki znanemu przekrojowi pomory pomiarowej i wskazywana na liczydłach rolkowych w metrach sześciennych. Unikalna forma “kół łopatkowych” pozwala wodomierzom typu Woltman obsługiwać olbrzym zakres pomiaru ze specjalnie niskimi spadkami ciśnienia. Mimo konstrukcji dostosowanej do wysokich wartości przepływu >wiarygodnie rozpoczynają pomiar przy niewielkich przepływach wody.

Dostępne są impulsatory aktywne lub pasywne do łączności z impulsowymi modułami zliczającymi lub systemami automatyzacji i kontroli. Można domontowywać czujniki indukcyjne NAMUR, optyczne i Reed bez naruszania plomby legalizacyjnej. Czujniki aktywne mają wartość impulsu, zależnie od wielkości wodomierza, 1 lub 10 l/impuls. Czujniki Reed mają wartość impulsową od 100 l/impuls do 10 m³/impuls, zależnie od wielkości wodomierza.

Lista produktów

WPD / WPHD jest optymalnie przygotowany do odczytów zdalnych. Jest seryjnie wyposażony w interfejs dla modułów komunikacyjnych EDC (EDC – Radio, EDC-M-Bus, EDC-Puls) firmy Zenner. więcej
Dzięki odpornej konstrukcji mogą nie tylko obsłużyć znaczny zakres pomiarowy, ale są bardzo stabilne w długich okresach pod względem dokładności pomiarów. .. więcej
WSD jest wodomierzem z wymiennym wkładem pomiarowym typu (Woltman) z pionową osią wirnika (prostopadłą do kierunku przepływu). Przygotowany do zdalnych odczytów poprzez M-Bus, radio lub impulsator. więcej
Wodomierz sprzężony Woltman Turbo firmy ZENNER to wersja WPV dla przedsiębiorstw komunalnych, wodociągów i przemysłu, w której obudowa wodomierza pozostaje w rurociągu do wymiany legalizacyjnej. więcej
Wodomierz studzienny Woltman firmy ZENNER to wodomierz przemysłowy, z korpusem i liczydłem specjalnie opracowanym do użycia w systemach wielostudziennych dla przedsiębiorstw komunalnych, wodociągów i przemysłu. więcej
Wodomierz irygacyjny Woltmana firmy ZENNER to wodomierz przemysłowy, specjalnie opracowany do użytku z wodą zanieczyszczoną. więcej
Jednostrumieniowy wodomierz przemysłowy ETK-N firmy ZENNER to wodomierz do wysokich przepływów o dokładności pomiaru Klasy C dla przedsiębiorstw komunalnych, wodociągów i przemysłu. więcej
Nawet w trudnych warunkach i kiedy jakość wody jest kiepska, filtry zanieczyszczeń i magnetyczne do naszych wodomierzy przemysłowych Woltmana umożliwiają wiarygodne wyniki pomiarów. więcej
Wszystkie nasze Wodomierze Woltmana można wyposażyć w imulsatory aktywne albo pasywne bez uszkadzania plomby legalizacyjnej. więcej
Wykonane ze stali nierdzewnej Do spowolnienia profilu strumienia więcej
Ruchomy kompensator uwzględnia różne długości instalacji face-to-face różnych typów wodomierzy i może być zamontowany bardzo łatwo. więcej
Rejestrator GSM multilog jest powiązany za pomocą styków bezpotencjałowych impulsatora z wodomierzem, który ma być kontrolowany. więcej