Technika AMR

Zdalny odczyt, AMR, systemy radiowe i oprogramowanie

Rozwiązania do zdalnego zapytywania i zdalnego odczytu danych o zużyciu stają się coraz ważniejsze. Dane zebrane ze zdalnego odczytu tworzą podstawę ocen energii oraz wynikających stąd metod zarządzania i redukcji kosztów. Przez użycie systemów smart metering i monitorowania energii można wykorzystać znaczny potencjał oszczędności w budynkach handlowych, publicznych i prywatnych.

Elementem niezbędnym dla integracji wodomierzy, ciepłomierzy, liczników gazu i elektryczności w nowoczesny system zdalnego odczytu jest zdolność mierników do komunikowania się. Dzisiaj mierniki muszą ni etylko dokłądnie mierzyć, ale także mieć zdolność prostego włączenia w różnorodne systemy smart metering poprzez odpowiednie interfejsy.

Technika Systemowa firmy ZENNER zapewnia modułowe rozwiązania strukturalne do tego celu, dopasowane do potrzeb poszczególnych klientów. W naszej ofercie są zarówno systemy przewodowe bus i bezprzewodowe systemy radiowe, a także oprogamowanie do aktywacji  i dokonywania odczytów z użyciem tych systemów.