Przewodowe systemy zdalnego odczytu

System zdalnego odczytu z transmisją do standardowego M-bus (PN-EN 1434)

Z zasady, przewodowy zdalny odczyt odbywa się przez systemy bus. M-bus i ZR-bus (ZENNER bus) to inteligentne rozwiązania przewodowe do zdalnego odczytu wodomierzy, ciepłomierzy, liczników elektryczności i gazu.

ZENNER dostarcza potrzebne podzespoły do podłączenia mierników do przewodowego systemu zdalnego odczytu z transmisją do standardowego M-bus (DIN EN 1434) dla całej gamy produktów. Wodomierze i ciepłomierze firmy ZENNER jak również mierniki z wyjściem impulsowym. System M-Bus może też być instalowany do odpowiednio wyposażonych liczników gazu i elektryczności.

Główne podzespoły to odpowiednie idpowiednie interfejsy komunikacyjne M-bus, takie jak w przelicznikach energii ciepłomierzy lub w modułach liczników impulsowych. Dostępne są różnorodne konwertery M-bus (konwertery poziomu) dla zasilania segmentów M-bus w energię i jako interfejs do PC lub urządzeń transmisji (takich jak ComServers z interfejsem Ethernet lub interfejs GSM).

Dostarczamy modułowe pakiety oprogramowania do zdalnego odczytu i transmisji danych w systemach monitoringu i zarządzania energią, które spełniają wymagania odpowiednich zastosowań.

Lista produktów

Moduł EDC jest nakładany na wodomierze przy odczycie zdalnym, aby włączyć je do systemu Smart Metering poprzez impulsator, M-Bus lub radiowo poprzez bezprzewodowy M-bus. więcej
MinoConnect umożliwia mobilny zdalny odczyt urządzeń pomiarowych i magistral, jak również mobilną parametryzację urządzeń pomiarowych. więcej
Moduł PDC jest bramką integrującą liczniki wyposażone w impulsator z systemami bezprzewodowymi lub sieciami M-Bus. Dane o zużyciu z liczników wyposażonych w wyjście impulsowe mogą być odczytywane za pomocą PDC. więcej