Mobilny system radiowy bezprzewodowy M-Bus Opera

Walk-by system radiowy dla wodomierzy, ciepłomierzy, liczników gazu i prądu

Bezprzewodowy system M-Bus radio pozwala na optymalne gospodarowanie mediami.

Dla umożliwienia zdalnego odczytu wodomierzy, ciepłomierzy/ liczników chłodu stworzyliśmy w firmie ZENNER mobilny system radiowy. Jest optymalnie przystosowany do wymagań użytkownika z uwzględnieniem wydajności procesów odczytu i najwyższej jakości danych. Nasz mobilny system radiowy pracuje poprzez jednokierunkowy przekaz danych, to znaczy, urządzenia pomiarowe w określonych interwałach przesyłają pakiet danych.

Te pakiety radiowe zaszyfrowane zgodnie z najnowocześniejszą techniką  ze względu na bezpieczeństwo danych, są opracowywane i zapisywane w pamięci poprzez odbiornik MinoConnect-Radio i urządzenie mobilne (hanheld, tablet lub smartfon) z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytów.  Dane o zużyciu oraz przypisane do nich parametry licznika są ostatecznie zgrywane w biurze z urządzenia mobilnego na PC, skąd mogą być pobierane do celów rozliczeniowych lub monitoringu energii.  NOprócz dotychczas najczęściej stosowanego odczytu walk-by, nasz system może być również , dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu odczytowemu zastosowany jako drive-by.

Zalety :

 • Wygodne, bezpieczne i pozwalające zaoszczędzić czas zbieranie danych
 • Łatwe użycieg
 • Bezpieczeństwo danych od chwili zgromadzenia aż do rozliczenia, ponieważ wyeliminowane są błędy wynikające z błędnych odczytów lub złego spisania wartości zużycia 
 • Przewaga czasowa ze względu na brak konieczności ustalania terminów 
 • Ograniczenie personelu potrzebnego do gromadzenia danych
 • Niskie koszty zbierania wysokiej jakości danych o zużyciu, przede wszystkim przy rosnącej liczbie terminów odczytów (półroczne, kwartalne, miesięczne)
 • Komfortowe gromadzenie danych przy użyciu odpowiedniego oprogramowania odczytowego możliwe nawet z samochodu (drive – by), zależnie od oprogramowania odczytowego urządzenie mobilne może mieć zastosowanie przy konwencjonalnym odczycie standardowych liczników bez systemu radiowego.
 • Optymalny do odczytów licznikach w szachtach i trudno dostępnych stanowiskach pomiarowych. 
 • Za pomocą radiowych interfejsów (np. PDC) do systemu mogą być zintegrowane liczniki wszelkich wartości. 
 • Państwa Klienci będą postrzegali Waszą firmę, jako nowoczesny, innowacyjny
 • otwarty, a przez to wielooperacyjny system, pracujący w standardzie Open Metering System (OMS)

Dane techniczne

 • Jednokierunkowa technologia radiowa zgodna z normą EN 13757-4 i specyfikacją OMS 
 • Moduły radiowe EDC kompatybilne z wszystkimi wodomierzami firmy ZENNER wyposażonymi w dysk modulatora
 • System walk-by, opcjonalnie drive- by
 • kompatybilny z różnymi systemami odczytów 
 • Częstotliwość: 868MHz
 • Moc: 25mW
 • Żywotność baterii do 15 lat

Do pobrania

Twoje zapytanie

Oferta wymaga
Więcej informacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (nazwisko, adres, e-mail, telefon) przez firmę Minol ZENNER Sp. z o. o. oraz ich ewentualne przekazanie usługodawcy celem realizacji mojego zapytania. Dalsze informacje znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.