Liczniki ciepła i chłodu

Dobrze zaprojektowane przyrządy pomiarowe dla absolutnej precyzji pomiaru

Ciepłomierze i liczniki chłodu ZENNER są urządzeniami pomiarowymi do precyzyjnego mierzenia zużycia. Od początku rozwijamy nowatorskie produkty w oparciu o najnowsze technologie, w porozumieniu z naszymi klientami. Efektem tego jest zbiór dobrze zaprojektowanych przyrządów pomiarowych, sprawdzonych wielokrotnie w praktyce, ponieważ dokładne wartości zużycia są możliwe tylko dzięki precyzyjnej technice pomiaru.

Nasza wyrafinowana seria produktów wyznaczyła nowe standardy w rozwiązaniach technicznych pomiaru ciepła na wiele lat – i dokonaliśmy tego mając na uwadze jakość, potrzeby naszych klientów i świadomość absolutnej precyzji.

Różnica temperatur między przepływem zasilania a powrotnym niezbędna dla obliczenia energii cieplnej jest określana za pomocą czujników temperatury. Stosujemy do tego różne typy dobrze sprawdzonych, bardzo dokładnych platynowych termometrów rezystancyjnych. Ilość wody przepływającej przez obwód grzewczy  jest drugim ważnym czynnikiem i jest rejestrowana objętościowym czujnikiem przepływu. Mamy dopasowane rozwiązania dla każdego zadania pomiaru objętości, od kapsuł wielostrumieniowych do technik ultradźwiękowych. Electroniczny przelicznik, sterowany mikroprocesorem, oblicza zużytą energię cieplną na podstawie danych o temperaturze i objętości. Oferujemy naszym klientom najnowocześniejszą technologię w postaci bardzo przyjaznej dla użytkownika.